Restaurátoři kulturních památek

Přihlašte se

…prvky čísla jsou sudé a liché. Z nich jedno prý je neomezené, druhé omezené, jednotka však prý se skládá z nich obou, protože prý je zároveň sudá a lichá; čísla se pak skládají z jednotky a celé nebe… z čísel.— Aristotelés, Met. I, 5, 986a17-21.